Plan Łodzi
Historia Łodzi
Ciekawe strony
Pamiątki i książki
o Łodzi
Galeria
Urząd Miasta Łodzi Łódź Turystyczna
 
 

 ŁÓDZKA INFORMACJA TURYSTYCZNA

Łódzka Informacja Turystyczna

Łódzka Informacja Turystyczna mieści się w parterowym lokalu w charakterystycznej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 28, tuż obok domu handlowego "Magda" oraz słynnego pomnika Trzech Fabrykantów. Dawna lokalizacja informacji przy ul. Piotrkowskiej 87 została zamieniona na nowoczesne, przestronne i eleganckie biuro pod adresem Piotrkowska 28. Od stycznia 2018 roku lokal mieści zarówno punkt informacji, jak i biuro Łódzkiej Organizacji Turystycznej. W nowej placówce informacji odwiedzający, bez względu czy są turystami czy mieszkańcami Łodzi, znajdą fachową poradę o ofercie noclegowej, gastronomicznej, kulturalnej czy wydarzeniach w mieście. Zakres informacji dotyczy głównie Łodzi, ale także Polski i świata. Pracownicy posługują się językami obcymi: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Pomagają w opracowaniu programów imprez turystycznych, udostępniają bezpłatne materiały promujące miasto. Zainteresowane osoby mogą skorzystać również z bogatego księgozbioru krajoznawczego i zbiorów kartograficznych. Prowadzona jest także sprzedaż pamiątek. Punkt informacyjny przy ul. Piotrkowskiej 28 często jest pierwszym miejscem kontaktu turysty z Łodzią. Dogodna lokalizacja, atrakcyjna aranżacja biura, wykwalifikowana kadra, starannie przygotowane materiały promocyjne czy wydłużenie godzin pracy z myślą o potrzebach turystów sprawiają, że miejsce to jest prawdziwą wizytówką Łodzi. Informacja turystyczna przy ul. Piotrkowskiej 28 jest otwarta 
codziennie:
• w sezonie jesienno – zimowym (1.X – 30.IV) pon. – pt. 9:00 – 18:00, sob. 10:00 – 18:00, ndz. 10:00 – 15:00,
• w sezonie wiosenno – letnim (1.V – 30.IX) pon. – pt. 9:00 – 19:00, sob. 10:00 – 18:00, ndz. 10:00 – 16:00

Łódzka Informacja Turystyczna

ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź

tel. (+48) 42 208 81 81

tel. (+48) 722 005 314

e-mail: it@lodz.travel

www.cit.lodz.pl

czynne:  poniedziałek – piątek 9:00 - 18:00

             sobota 10:00 - 18:00

             niedziela 10:00 – 15:00Informacja turystyczna w Łodzi - powstanie i rozwój

Początki funkcjonowania ośrodka informacji turystycznej w Łodzi sięgają lat sześćdziesiątych XX wieku, czyli okresu, kiedy zaczęto tworzyć ogólnopolski system informacji turystycznej w Polsce. Przed 1964 rokiem część zadań w zakresie rozpowszechniania informacji o Łodzi i regionie wśród zainteresowanych turystów realizowało PTTK a także Młodzieżowy Dom Kultury (Dział Turystyczno-Krajoznawczy).  Propagowaniem idei turystyki wśród dzieci i młodzieży zajmował się Wojewódzki Ośrodek Turystyczno-Krajoznawczy poprzez podległe mu Szkolne Koła Turystyczno-Krajoznawcze, podczas gdy za reklamowanie szeroko propagowanej w owym czasie formy turystyki – wypoczynku świątecznego odpowiadał Łódzki Komitet Kultury Fizycznej
i Turystyki.

W 1964 r. powołano Miejski Ośrodek Informacji Turystycznej, wkrótce przekształcony w Łódzki Ośrodek Informacji Turystycznej działający w strukturach Łódzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku. W 1968 r. ŁOSTiW (podporządkowany Łódzkiemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki) podzielono na Łódzki Ośrodek Sportu oraz Łódzki Ośrodek Turystyki i Wypoczynku. Siedziba Łódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej (nadzorowanego przez ŁOTiW) znajdowała się przy ul. Piotrkowskiej 104 na parterze Rady Narodowej m. Łodzi.  Profesjonalną kadrę ośrodka stanowili informatorzy rekrutowani z grona przewodników PTTK m.in. Jerzy Klamann (kierownik Ośrodka), a  w następnych latach panie Leokadia Stanisławska i Barbara Stec. Poza udzielaniem informacji turystycznej, pracownicy ŁOIT brali udział w organizowanych przez ośrodek szkoleniach społecznych informatorów turystycznych – pracowników biur turystycznych, obiektów noclegowych, muzeów, którzy później prowadzili w nich punkty informacji turystycznej.  Informatorzy turystyczni przygotowywali materiały i biuletyny informacyjne  dla lokalnych mediów, merytorycznie wspierali jednostkę nadzorującą (ŁKKFiT) oraz inne instytucje i organizacje działające w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Ważnym polem działalności jednostki było publikowanie wydawnictw reklamowych popularyzujących walory turystyczne Łodzi i okolic („Zabytkowe pałace Łodzi”, „Ośrodki wypoczynkowe Łodzi” itp.), a także organizacja wystaw, rajdów, imprez plenerowych, w tym Łódzkiego Tygodnia Turystyki.

W 1968 r. powołano drugą jednostkę  „it” w Łodzi – Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej. Pierwotnie WOIT ulokowano przy ul. Ogrodowej  15, następnie ul. Jaracza 45. W początkowym okresie działalności ośrodek rozpowszechniał publikacje pozyskiwane z Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej w Warszawie, z czasem publikował własne wydawnictwa , szkolił informatorów turystycznych, prowadził także sprzedaż łódzkich pamiątek. WOIT rozwiązano w drugiej połowie lat 70. XX w.

Łódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w 1975 roku podporządkowano Przedsiębiorstwu Turystycznemu „Łódź”. Początkowo siedziba ośrodka mieściła się w hotelu „Centrum” ul. Narutowicza 27/29 (jako Wojewódzki Ośrodek Informacji Sportowej i Turystycznej), następnie w hotelu „Savoy” i na Placu Wolności 10/11 – w budynku dyrekcji PT „Łódź”.  W połowie lat 80. XX w. ŁOIT podporządkowano Łódzkiemu Ośrodkowi Sportu i przeniesiono do Hali Sportowej co przyczyniło się do marginalizacji tej placówki „it”, przede wszystkim z powodu jej  oddalenia od centrum Miasta i umieszczenia na piętrze tej ogromnej hali.

Dobre czasy dla łódzkiej informacji turystycznej nastały wraz z podporządkowaniem instytucji wojewodzie łódzkiemu w 1992 r.  Instytucję przekształcono w Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, kierowanie ośrodkiem powierzono Ryszardowi Bonisławskiemu, a siedzibę przeniesiono na ul. Traugutta 18 do Łódzkiego Domu Kultury, który przez kilka miesięcy nadzorował funkcjonowanie WOIT. 29 lipca 1993 r. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej wyłączono spod nadzoru ŁDK ustalając jego nową formułę formalno-prawną: jednostki budżetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, podległej bezpośrednio Wydziałowi Infrastruktury Społecznej, następnie Wydziałowi Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.  Dyrektorem WOIT został Ryszard Bonisławski. Struktura ośrodka przez długie lata pozostała niezmieniona i składała się z dyrektora, głównego księgowego i dwóch informatorów turystycznych. Dużym sukcesem WOIT okazała się współpraca z ościennymi wojewódzkimi ośrodkami informacji turystycznej działającymi w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Pod koniec 1995 r. ośrodki zawarły porozumienie tworząc tzw. Makroregion Polski Środkowej,  w ramach którego podejmowano wspólne działania promocyjne, w tym organizowanie i wspólną obsługę stoiska  na targach turystycznych w Berlinie, Poznaniu i Warszawie. W tym czasie łódzki samorząd wojewódzki ani miejski takich działań jeszcze nie podejmowały i na tym polu inicjatywa WOIT była prekursorska. Z inicjatywy dyrektora powstał w Łodzi oddz. PIT, a w 1995 r. zorganizowano pierwsze w historii miasta targi turystyczne „Na Styku Kultur”. WOIT prowadził także własną galerię, w której prezentowano najlepsze fotografie krajoznawcze i prace łódzkich plastyków.

Po reformie administracyjnej w 1999 roku  WOIT podporządkowano  Urzędowi Miasta Łodzi, czego naturalną konsekwencją była zmiana nazwy ośrodka w 2000 r. na Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi. Kolejnym nowatorskim posunięciem było utworzenie sieci punktów it na terenie województwa łódzkiego, w oparciu o biblioteki gminne, muzea, domy kultury powołano do życia 74 jednostki, połączone wspólną bazą internetową. Organizacja tych punktów i ich wyposażenie wspierane były przez Urząd Marszałkowski. Prowadzono także szkolenia z zakresu wiedzy o Łodzi i regionie dla nauczycieli łódzkich szkół, podjęto współpracę ze szkołami o profilu turystycznym.

Na początku 2001 r. CIT otrzymał nową, przestronną i samodzielną siedzibę przy al. Kościuszki 88 w dawnym pałacu fabrykanckim  Jarischów. Decyzja ta umożliwiła większe zaangażowanie CIT w szkolenia branży turystycznej (kursy dla kandydatów na przewodników turystycznych). Dużym osiągnięciem ośrodka była zrealizowana pod nadzorem konserwatorskim rewitalizacja zabytkowego wnętrza willi. Wszyscy pracownicy CIT znacznie podnieśli swoje kwalifikacje, a po ukończeniu kierunkowych studiów  uzyskali także uprawnienia przewodników turystycznych. Dzięki obecności na wielu targach krajowych i zagranicznych udało się stworzyć w siedzibie CIT bogatą bibliotekę krajoznawczą (kilka tysięcy książek i map),  udostępnianą uczniom, studentom i interesantom.

Kolejna zmiana w działalności CIT nastąpiła w 2006 r. wraz z przeniesieniem instytucji do dzielonego wspólnie z nadzorującym jednostkę Biurem Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ lokalu przy ul. Piotrkowskiej 87 w dawnej kamienicy kupca Alojzego Balle. Wraz z planami rozwoju sieci informacji turystycznej  w Łodzi i otwarciem dwóch nowych punktów „it” działających jako oddziały CIT (na Dworcu PKP Łódź-Fabryczna i Łódź-Kaliska), rozbudowie uległa struktura CIT. Do bezpośredniej obsługi turystów powołano Zespół Informatorów Turystycznych.

W 2009 CIT zdobył II nagrodę w Konkursie na Najlepsze Centrum informacji Turystycznej w Polsce. Jesienią 2011 r. dotychczasowy dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi pan Ryszard Bonisławski został wybrany Senatorem RP. Do końca lipca 2012 r. obowiązki dyrektora CIT pełniła pani Renata Raczek. Wraz z uruchomieniem nowego terminala Lotniska im. Władysława Reymonta w czerwcu 2012 r. CIT otworzył kolejny Punkt Informacji Turystycznej na łódzkim lotnisku. W sierpniu 2012 r. na stanowisko dyrektora CIT powołano panią Iwonę Borowińską. Obecnie w strukturach CIT działają dwa punkty „it”: przy ul. Piotrkowskiej 87 i Dworcu PKP Łódź-Kaliska.

Opracowanie: Renata Raczek

 

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

Centrum Informacji Turystycznej utworzono w 2000 roku w wyniku przekształcenia z Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej, w konsekwencji przeprowadzonej reformy administracyjnej. Instytucję podporządkowano Urzędowi Miasta Łodzi. Niespełna rok później, kierowany przez Ryszarda Bonisławskiego, znawcę dziejów Łodzi, przewodnika turystycznego i publicystę, CIT otrzymał nową siedzibę w pofabrykanckiej willi Jarischów przy alei Kościuszki 88. Zespół ośrodka złożony w całości z dawnej kadry WOIT liczył wówczas zaledwie czterech pracowników: dyrektora, głównego księgowego oraz dwóch informatorów turystycznych.  Przestronne wnętrza siedziby CIT umożliwiły podjęcie przez instytucję nowych form działalności. W sali konferencyjnej odbywały się współorganizowane wraz z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi kursy dla kandydatów na przewodników turystycznych, zebrania Łódzkiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki oraz spotkania i uroczystości branżowe. Był to także okres testowania nowych technologii i poszukiwania sposobów skuteczniejszego docierania do turysty.Przełomem w codziennej pracy informatorów turystycznych okazało się przyłączenie instytucji do sieci Internet. Skrupulatnie gromadzone i aktualizowane bazy danych opracowywane dzięki pozyskiwanym z targów turystycznych i pism branżowych informacjom zaczęły wypierać nowoczesne źródła informacji udostępniane on-line.

W 2006 roku Centrum Informacji Turystycznej przeniesiono na główny trakt turystyczny Łodzi -  ulicę Piotrkowską. Na parterze zabytkowej kamienicy z końca XIX wieku wzniesionej dla Alojzego Balle instytucja znalazła swą nową siedzibę dzieląc pomieszczenia z nadzorującym CIT wydziałem – Biurem Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi. Kadra pracowników wzbogaciła się o 2 nowe stanowiska informatorów turystycznych.

W 2009 roku Centrum podjęło inicjatywę rozbudowy miejskiej sieci punktów informacji turystycznej otwierając nowe punkty „it” na łódzkich dworcach kolejowych: Fabrycznym i Kaliskim. Zatrudniono 4 pracowników i powołano Zespół Informatorów Turystycznych liczący od tej pory 7 osób. Wszyscy spośród nich mają wyższe wykształcenie, posługują się biegle co najmniej jednym językiem obcym, większość jest aktywnymi przewodnikami miejskimi.  Informacji turystycznych udzielają: Katarzyna Gębicka, Monika Stusio, Natalia Salamon, Michał Zych, Hubert Koper i Anna Matuszyńska. Związaną z Centrum przez długie lata główną księgową Jadwigę Kołodziejską zastąpiła w 2013 r. Magdalena Krysztofczyk, a obecnie główn księgową jest Agnieszka Szymczyk.

Starania instytucji w dążeniu do ciągłej poprawy standardu i poszerzaniu wachlarza usług oraz rozwój sieci miejskich punktów „it” dostrzegła Polska Organizacja Turystyczna, nagradzając łódzki CIT drugą nagrodą w Konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce w kategorii dużych miast (2009 rok). Rok później w pierwszej edycji certyfikacji placówek „it” jako jedyne wśród centrów informacji w województwie CIT wyróżnione zostało najwyższą kategorią czterech gwiazdek. W 2011 roku Zespół Informatorów Turystycznych  zbudował i uruchomił  portal internetowy łączący funkcje strony internetowej CIT i bazy informacji turystycznych i kulturalnych z miasta. Jesienią 2011 roku  dyrektora Centrum Informacji Turystycznej Ryszarda Bonisławskiego wybrano Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej.

W pierwszych miesiącach wykonywania mandatu pełniącą obowiązki dyrektora była kierująca Zespołem Informatorów Turystycznych Renata Lawin długoletni pracownik WOIT i CIT. W tym czasie rozpoczął działalność przeniesiony z remontowanego Dworca Fabrycznego na Dworzec Łódź-Widzew Punkt Informacji Turystycznej. W czerwcu tego samego roku Centrum otworzyło czwarty ze swoich punktów „it”, tym razem na łódzkim lotnisku. W 2015 r. kierownikiem Zespołu Informatorów Turystycznych została Anna Matuszyńska.

Od 2010 roku CIT wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi  oraz SP nr 51 w Łodzi organizuje Konkurs Fotograficzny „Piękno Łodzi i regionu łódzkiego” dla dzieci i młodzieży.

W sierpniu 2012 r. funkcję dyrektora Centrum Informacji Turystycznej powierzono pani Iwonie Borowińskiej, która swą karierę w turystyce zaczynała w Wojewódzkim Ośrodku Informacji Turystycznej jako informatorka turystyczna, następnie była zawodowo związana z Biurem Promocji, Turystyki  i Współpracy z Zagranicą UMŁ. W bieżącym roku, dzięki udziałowi w projekcie unijnym realizowanym przez POT CIT pozyskał dwa infokioski multimedialne.

Nową ofertą skierowaną do turysty są opracowane i wydane przez CIT foldery tematyczne z opisami bardziej i mniej znanych atrakcji Łodzi. Szczególnym zainteresowaniem wśród odwiedzających Centrum i współpracujących instytucji cieszy się ulotka wydana z okazji obchodów Ogólnopolskiego Roku Juliana Tuwima, która opisuje miejsca w Łodzi bliskie Julianowi Tuwimowi.

Tytuł: Pracownicy CIT w strojach z epoki
Tytuł: Redaktor Michał Sumiński przeprowadza wywiad z kierownikiem ŁOIT Jerzym Klamannemul. Piotrkowska 104
Tytuł: Redaktor Michał Sumiński przeprowadza wywiad z kierownikiem ŁOIT Jerzym Klamannemul. Piotrkowska 104