Plan Łodzi
Historia Łodzi
Ciekawe strony
Pamiątki i książki
o Łodzi
Galeria
Urząd Miasta Łodzi Łódź Turystyczna
 
 
Powrót do kategorii Rezerwaty przyrody
· Następny obiekt »
 
 

Rezerwat "Las Łagiewnicki"

Adres:

ul. Wyceczkowa / ul. Łagiewnicka
Łódź

Opis:

Najcenniejszy przyrodniczo fragment Lasu Łagiewnickiego objęto ochroną rezerwatową. Rezerwat przyrody „Las Łagiewnicki” (o powierzchni blisko 70 ha) położony jest w najdalej na zachód wysuniętej części Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w centralno-zachodniej części lasu, pomiędzy ul. Wycieczkową, a ul. Łagiewnicką.

Głównym przedmiotem ochrony są zachowane w naturalnym stanie zbiorowiska leśne (głównie grądy i dąbrowy) wraz z towarzyszącymi im bogatymi fitocenozami (280 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele chronionych). Wyjątkowo bogata jest także miejscowa fauna – zwłaszcza ptaków i owadów.

Przez rezerwat i w jego najbliższym otoczeniu przebiegają liczne szlaki turystyczne (piesze, konne, rowerowe), które zachęcają turystów i łodzian do relaksu i obcowania z pięknem przyrody.

Zdjęcia: Mapa: