Plan Łodzi
Historia Łodzi
Ciekawe strony
Pamiątki i książki
o Łodzi
Galeria
Urząd Miasta Łodzi Łódź Turystyczna
 
 

Wrześniowe wydarzenia towarzyszące wystawie "Ocalić od zapomnienia..."

Dodano dnia 05.09.2017

6 września (środa), godz. 10:00-15:00

„150 lat polskiego sportu. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Łodzi i regionie”

Sympozjum naukowe towarzyszące wystawie „Ocalić od zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi”

Partner: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zgierzu

Miejsce: Sala Lustrzana Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

W 1867 r. we Lwowie powstało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Na terenie zaboru rosyjskiego pierwsze gniazda (oddziały) organizacji zaczęły powstawać w burzliwych czasach Rewolucji 1905-1907 r. W Łodzi do 1914 r. władze zaborcze nie zgodziły się na formalną rejestrację organizacji, w związku z powyższym funkcjonowała ona pod konspiracyjną nazwą – jako Towarzystwo Rozwoju Fizycznego w Łodzi. 

W okresie międzywojennym gniazda Towarzystwa były niezwykle ważnym elementem sportowej mapy Łodzi i regionu. Dwa medale olimpijskie zdobyła w rzucie dyskiem członkini Sokoła z Pabianic – Jadwiga Wajs. Gniazda organizacji z Łodzi co prawda nie odnosiły znaczących sukcesów w sporcie seniorskim, ale były miejscem znakomitej pracy z młodzieżą. Wychowankami łódzkiego Sokoła byli, m.in. znakomici pięściarze okresu międzywojennego – olimpijczycy z Berlina w 1936 r.: Henryk Chmielewski i Józef Pisarski, a także trzykrotny mistrz Polski w wadze półśredniej, Adam Seweryniak – zamordowany przez Niemców w kwietniu 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oprócz działalności sportowej było także miejscem krzewienia postaw patriotycznych. Po II Wojnie Światowej władze komunistyczne nie zezwoliły z tego powodu na reaktywację niepoprawnego politycznie Sokoła. Dopiero przemiany w Polsce umożliwiły reaktywację Towarzystwa w kraju i Łodzi.

Udział w sympozjum wezmą  historycy sportu, muzealnicy, a także przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Prelegenci przybliżą zarówno historię Towarzystwa w Polsce i regionie łódzkim, jak i jego współczesne oblicze.

Program:

10.00 Przywitanie gości

10.30 Wprowadzenie. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Łodzi – Sebastian Glica, Oddział Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi

11.00 Z historii zgierskiego Sokoła. 1907-2017 – Kazimierz Głowacki, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zgierzu

11.30 O działalności sportowej i edukacyjnej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zgierzu  – Eugeniusz Szpakowski, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zgierzu

12.00 Zwiedzanie wystawy Ocalić od Zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi

12.30 Sokół w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie – Marzena Jaworska i Barbara Mikocka, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

13.30 Wychowawcze i oświatowo-kulturalne aspekty działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Łodzi w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – Piotr Kędzia, Uniwersytet Łódzki

14.00 – 15.00 Dyskusja

 

 

8 września (piątek), godz. 11:00

Zwiedzanie Stadionu Miejskiego ŁKS

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Ocalić od zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi”

Zbiórka: al. Unii 2

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

 

 

9 września (sobota), godz. 12:00

„Wybitni sportowcy i turyści pochowani na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej”

Spacer miejski towarzyszący wystawie „Ocalić od zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi”

Prowadzenie: Jan Zienkiewicz (Koło Przewodników Oddziału Łódzkiego PTTK, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi)

Zbiórka: hol główny Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

Trasa: Pałac Poznańskich – trójwyznaniowy Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej

Podczas spaceru odwiedzone zostaną groby ludzi sportu i turystyki pochowanych na Starym Cmentarzu, m.in: Władysław Króla, grób rodziny Beków, Heliodora Konopki, Bolesława Banasia, Jana Czeraszkiewicza, Hilariusza Illinicza, Aleksander Siemiradzkiego

(część katolicka), Władysława Soporka (część ewangelicka), Jerzego Stolarowa (część prawosławna).

 

10 września (niedziela), godz. 11:00

Zwiedzanie Stadionu Miejskiego Widzew

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Ocalić od zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi”

Zbiórka: al. Piłsudskiego 138, wejście nr 2

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

 

 

13 września (środa), godz. 17:00

„Łódź olimpijska”

Spotkanie z łódzkimi olimpijczykami towarzyszące wystawie „Ocalić od zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi”

Partner: Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi

Miejsce: Sala Lustrzana Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

Łodzianie obecni są na olimpijskich arenach od pierwszego startu reprezentacji Polski w igrzyskach – Paryż 1924 r. W ciągu blisko stu lat nie tylko licznie reprezentowali Polskę w igrzyskach, ale także sięgali po olimpijskie medale. Podczas spotkania goście będą mogli spotkać się zarówno z bohaterami olimpijskich aren z lat 60., 70., 80. i 90.  XX w. – często już zapomnianymi, jak i czynnymi łódzkim sportowcami  – uczestnikami igrzysk olimpijskich w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro.

 

 

15 września (piątek), godz. 17:00

„Od ul. Letniej po Park Helenów. RKS TUR, Spójnia, Sparta i Społem”

Prelekcja i spotkanie towarzyszące wystawie „Ocalić od zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi”

Partner: Klub Sportowy „Społem Łódź”

Miejsce: Sala Lustrzana Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

Podczas spotkania przybliżona zostanie historia powstałego w 1927 r. w ramach Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Łodzi, Robotniczego Klubu Sportowego TUR oraz kontynuujących jego tradycje: zrzeszeń sportowych Spójnia i Sparta oraz Klubu Sportowego Społem.

W okresie międzywojennym RKS TUR był organizacją adresującą swoje działania do środowisk robotniczych i akcentującą potrzebę masowości sportu oraz jego rolę w budowaniu wspólnoty i dbania o rozwój fizyczny ubogich mieszkańców miasta. Po II Wojnie światowej RKS TUR Łódź w 1949 r. wszedł w skład Zrzeszenia Sportowego Spójnia, a następnie Zrzeszenia Sportowego Sparta. Od 1957 r. funkcjonuje jako Klub Sportowy Społem.

Sportowcy Spójni, Sparty i Społem po 1945 r. odnosili znaczące sukcesy, zdobywając tytuły mistrzów Polski, Europy i świata, a także medale olimpijskie. Tytuły mistrzów Polski zdobywali, m.in. klubowi koszykarze (w 1950 i 1952 r.), po medale mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich sięgali klubowi kolarze.

Klub Sportowy Społem pozostaje ważnym stowarzyszeniem sportowym Łodzi, administrując najstarszym, nieprzerwanie funkcjonującym w Polsce torem kolarskim. Młodzi adepci kolarstwa ze Społem wciąż odnoszą sukcesy nie tylko na krajowych torach. 

W ramach wydarzenia odbędzie się także spotkanie jubileuszowe sportowców, trenerów i działaczy TUR-u, Spójni i Społem.

 

 

20 września (środa), godz. 16:30

Oprowadzanie po wystawie „Ocalić od zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi” dla osób z dysfunkcją słuchu z tłumaczem języka migowego

Prowadzenie: Paulina Długosz

Zbiórka: hol główny

Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

 

 

27 września (środa), godz. 16:30

Oprowadzanie po wystawie „Ocalić od zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi” dla osób z dysfunkcją wzroku

z przewodnikiem deskryptorem i dotykowymi pomocami

Prowadzenie: Paulina Długosz

Zbiórka: hol główny

Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

 

Źródło: http://muzeum-lodz.pl/