Plan Łodzi
Historia Łodzi
Ciekawe strony
Pamiątki i książki
o Łodzi
Galeria
Urząd Miasta Łodzi Łódź Turystyczna
 
 

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego 2017 roku

Dodano dnia 04.08.2017

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego jak co roku organizuje regionalny etap Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego, będący zarazem wstępnym etapem ogólnopolskiego konkursu produktowego Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Ogólne informacje o konkursie:

Konkurs ma na celu wyłonienie w danym roku najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w województwie łódzkim oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

 

Czym jest produkt turystyczny?

"Produkt turystyczny to zbiór użyteczności związanych z podróżami turystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne umożliwiające ich planowanie, odbywanie, przeżywanie oraz gromadzenie doświadczeń z nim związanych" (J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk „Produkt Turystyczny”, PWE, Warszawa 2005). Może to być np. określony pakiet usług turystycznych, konkretny obiekt, szlak, czy też obszar, mający pewne specyficzne cechy różniące go od otoczenia i determinujące jego atrakcyjność w oczach turystów. Produktem może być również cykliczne wydarzenie (np. festiwal), które wrosło w kulturalny pejzaż danego miejsca i przyciąga doń turystów.

 

Jak zgłosić się do udziału w konkursie?

Kandydaci do udziału w regionalnym etapie konkursu organizowanym przez ROTWŁ mogą się zgłaszać za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej pod adresem https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/?id=%C5%81%C3%93DZKIE

Po kliknięciu pola „zobacz” (pod hasłem „2017 Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT – województwo łódzkie”) należy przejść do zakładki „zgłoś się” i postępować wg podanej instrukcji.

W REGULAMINIE (do pobrania w formacie PDF na stronie https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/home/show/151226) znajdują się wszelkie potrzebne informacje - m.in. na temat warunków przystąpienia do konkursu, procedur jego realizacji, terminów oraz przewidzianych dla laureatów nagród.

UWAGA: Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń do regionalnego etapu konkursu upływa 20.09.2017 r.

 

Nagrody

Produkty wyróżnione Certyfikatem ROTWŁ zostaną objęte działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez ROTWŁ (reklama w Internecie, wydawnictwach promocyjnych ROTWŁ, rekomendacja przez ROTWŁ wśród przedsiębiorstw prowadzących turystykę przyjazdową). Dodatkowo Certyfikowane produkty będą mogły posługiwać się nieodpłatnie logo Certyfikatu.

 

Najlepsze produkty regionalne będą walczyć o CERTYFIKAT POT

Po 20 września zbierze się kapituła oceniająca pierwszy etap konkursu, która przyzna regionalne certyfikaty i spośród nagrodzonych produktów wybierze maksymalnie 3 produkty (w tym jeden z nich do rankingu internetowego), które zostaną zgłoszone przez ROTWŁ do ogólnopolskiego etapu konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny – CERTYFIKAT POT”. Produkty turystyczne nagrodzone przez POT zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT.