Plan Łodzi
Historia Łodzi
Ciekawe strony
Pamiątki i książki
o Łodzi
Galeria
Urząd Miasta Łodzi Łódź Turystyczna
 
 

Pałac braci Steinertów przy ul. Piotrkowskiej 272 czeka renowacja

Dodano dnia 22.05.2017

Jeden z najpiękniejszych i najbardziej niedocenionych zabytków Łodzi doczeka się renowacji! Monumentalny pałac braci Karola i Emila Steinertów odzyska dawną świetność. Odnowione zostaną również ogród, dawny dom tkacza (drukarnia) oraz farbiarnia. Po renowacji pałac będzie przestrzenią biurową dla firm z branży kreatywnej, restauracji oraz aparthotelu. Renowacja rezydencji rozpocznie się jeszcze w tym roku.

W 2017 r. zgodnie z harmonogramem prac przewidywane jest :

-   Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia tkanin i tapet w zabytkowych wnętrzach Pałacu Steinertów - zakończenie II kw.

-   Wybór wykonawcy robót budowlano- instalacyjnych wraz z wyposażeniem oraz rozpoczęcie robót budowlanych - III kw.

-   Wybór inżyniera kontraktu i firmy sprawującej nadzór autorski nad projektem   -  II i III kw.

-   Promocja projektu - III kw.

W 2018 r. przewiduje się kontynuowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W ramach projektu zaplanowano w III i IV kw. organizację wsparcia szkoleniowo- doradczego dla osób dla osób zamieszkujący obszar bezpośredniego oddziaływania Projektu.

W 2019 r. przewiduje się zakończanie robót budowlanych w IV kw. oraz zakup wyposażenia budynku w instalacje audio- wideo.

Projekt dotyczy pięciu obiektów znajdujących się przy ul. Piotrkowskiej 272 a i b oraz 274 na obszarze zdegradowanym, objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Pałac Steinertów jest jednym z najcenniejszych obiektów fabrykanckich i jest wpisany do rejestru zabytków.  Przywrócenie budynków do stanu pierwotnego oraz przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych poprawi stan infrastruktury technicznej, zwiększy efektywność energetyczną i ochroni zdewastowane budynki. Ulegnie zmianie sposób użytkowania z funkcji mieszkalnej na użyteczność publiczną. W zrewitalizowanych wnętrzach powstaną przestrzenie biurowe, które będą wynajmowane m.in. dla podmiotów kreatywnych, które poprzez swoją działalność wpłyną na poprawę funkcji kulturalnych oraz społecznych najbliższego otoczenia pałacu. W odrestaurowanych obiektach prowadzona będzie także działalność gospodarcza: restauracja i aparthotel służące rozwojowi przedsiębiorczości. Działania te będą miały charakter komercyjny. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone szkolenia, których celem będzie zwiększenie poziomu kapitału ludzkiego.